Què fem

Lluitem contra els problemes a causa de la insolidaritat i les seves conseqüències.

Donem suport puntual a qui pateix marginació, atur, solitud, gana, … I denunciem, si cal, les situacions d’injustícia social.

Volem despertar consciència d’aquests problemes a la societat més propera, veïnatge, grups i associacions de barri per treballar-hi junts.

L’objectiu general  de la nostra Associació es fonamenta en atendre, donar suport i ajuda a totes aquelles persones que manifesten una necessitat i la poden acreditar.

El nostre projecte es basa en acollir, donar suport social i econòmic a les famílies que acreditant la seva situació de necessitat, tant individualment o derivades dels serveis socials o d’altres entitats, sol·liciten la nostra ajuda.

Aquesta intervenció pot ser de diferents tipus, algunes de suport social, educatives o bé d’imperiosa necessitat econòmica. El nostre objectiu principal és evitar al màxim el deteriorament social d’aquestes famílies.


Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor